O nas

 

Polska sobotnia SZKOŁA BEZ GRANIC jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z rodzin o polskich korzeniach mogą nauczyć się mówić, pisać, czytać a także myśleć w języku polskim. Służyć temu będą zajęcia z języka polskiego oraz historii i geografii Polski dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka naszych uczniów. Chcemy, aby poznawanie swoich korzeni było dla dzieci ciekawą przygodą oraz rozwijało ich osobowość jako młodych Polaków i Europejczyków otwartych na współczesny świat.

 

Zajęć w SZKOLE BEZ GRANIC nie chcemy ograniczać do wymienionych wcześniej przedmiotów. Naszym celem jest stworzenie polskiej młodzieży warunków do szerzej rozumianego rozwoju. Rozumiemy, że dla młodych Polaków odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest trudne z powodu innego języka oraz odmiennego sposobu postrzegania świata. Dlatego w naszej szkole proponujemy również prowadzone w języku polskim zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Wierzymy, że zajęcia te pomogą młodym Polakom dobrze funkcjonować w szkockiej szkole, a w przyszłości – zdać egzaminy końcowe na najwyższym poziomie.

 

Dla młodych Polaków mieszkających w Szkocji język polski jest językiem ich rodziców, który poznają w domu rodzinnym często jako pierwszy. Jednak jako język mniejszości etnicznej w brytyjskim systemie edukacji jest językiem obcym, który może być zdawany na poziomie GSCE oraz A-Level jako język obcy. Właśnie dlatego chcemy w SZKOLE BEZ GRANIC przygotować wszystkich naszych uczniów do zdania tych egzaminów na najwyższym poziomie. Zakończenie edukacji w polskiej szkole takim egzaminem jest nie tylko dowodem znajomości języka polskiego, ale może ułatwić start na wymarzonym kierunku studiów – daje dodatkowe punkty jako świetnie zdany egzamin.

 

SZKOŁA BEZ GRANIC w naszych wyobrażeniach i planach to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także miejsce spotkań, dzielenia się pasjami i doświadczeniami wszystkich Polaków mieszkających w Szkocji. Chcemy wspólnie z innymi stworzyć otwartą na współczesny świat społeczność, którą łączą zainteresowania i marzenia.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI