O nas

 

Polska sobotnia SZKOŁA BEZ GRANIC jest miejscem, w którym dzieci i młodzież pochodzące z Polski mogą nauczyć się mówić, pisać, czytać a także myśleć w języku polskim. Służyć temu będą zajęcia z języka polskiego oraz historii i geografii Polski dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka naszych uczniów. Chcemy, aby poznawanie swoich korzeni było dla dzieci ciekawą przygodą oraz rozwijało ich osobowość jako młodych Polaków i Europejczyków otwartych na współczesny świat.

 

Zajęć w SZKOLE BEZ GRANIC nie chcemy ograniczać do wymienionych wcześniej przedmiotów. Naszym celem jest stworzenie polskiej młodzieży warunków do szerzej rozumianego rozwoju. Rozumiemy, że dla młodych Polaków odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest trudne z powodu innego języka oraz odmiennego sposobu postrzegania świata. Dlatego w naszej szkole proponujemy również prowadzone w języku polskim zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Wierzymy, że zajęcia te pomogą młodym Polakom dobrze funkcjonować w szkockiej szkole, a w przyszłości – zdać egzaminy końcowe na najwyższym poziomie.

 

Dla młodych Polaków mieszkających w Szkocji język polski jest językiem ojczystym, ale jako język mniejszości etnicznej w miejscowym systemie edukacji jest językiem obcym, który może być zdawany na poziomie Standard Grade i Higher Grade jako język obcy. Właśnie dlatego chcemy w SZKOLE BEZ GRANIC uruchomić odpowiednie kursy, które przygotują młodzież z Polski do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego.

 

Oferta SZKOŁY BEZ GRANIC nie ogranicza się tylko do zajęć dla młodych i najmłodszych Polaków mieszkających w Szkocji. Dla ich rodziców oraz wszystkich dorosłych adresujemy propozycje doskonalące umiejętności – sobotnie kursy języka angielskiego.

 

SZKOŁA BEZ GRANIC w naszych wyobrażeniach i planach to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także miejsce spotkań, dzielenia się pasjami i doświadczeniami wszystkich Polaków mieszkających w Szkocji. Chcemy wspólnie z innymi stworzyć otwartą na współczesny świat społeczność, którą łączą zainteresowania i marzenia.

 

ZOBACZ AKTUALNOŚCI