Konsul Generalny RP Pan Dariusz Adler objął patronat nad Polskim Dyktandem "Gżegżółka" którego organizatorem jest Szkoła bez Granic

 

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Polski portal w Wielkiej Brytanii. Emito.net jest jednym z największych mediów kierowanych do Polaków w Wielkiej Brytanii.

Księgarnia wspomaga lokalne polskie szkoły sobotnie w działaniach mających na celu promocję języka polskiego i czytelnictwa.