Międzynarodowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży - "Niedźwiedź Wojtek - Żołnierz gen. Andersa"

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Konkursie dla Dzieci i Młodzieży "Niedźwiedź Wojtek - Żołnierz gen Andersa"

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Aileen Orr.

Organizatorami konkursu są: 

  • Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie,
  • Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
  • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  • Szkoła bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu

Potronem konkursu jest:

  • Podkarpacki Kurator Oświaty

Do konkursu zapraszamy uczniów Polskich Szkół w Szkocji oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

Konkurs polega na wykonaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny światowej. Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości do 10 plansz, przedstawionych w pionie i podzielonych na kadry/klatki. Kartka  pocztowa składać się ma z  jednej strony . Obie prace w formacie A4. Ponad to do kartki pocztowej należy dołączyć krótki opis historyczny nie przekraczający 500 znaków.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 9–13 lat
  • 14–16 lat

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularze dołączone do regulaminu konkursu

Jest to zgłoszenie i zgoda rodzica/ opiekuna konieczna do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć do pracy, a następnie całość dostarczyć szkolnemu opiekunowi konkursu. Szkoły wysyłają prace konkursowe pocztą elektroniczną do 27 kwietnia 2021 r. zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku. 

Wszystkie informacje oraz Regulamin i Formularze znajdziecie Państwo tutaj:

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/139753,Miedzynarodowy-konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-Niedzwiedz-Wojtek-zolnierz-gen-And.html

 


Kliknij tutaj i udostępnij tę stronę na Facebook