Raty miesięczne są równe, niezależnie od ilości pracujących sobót w danym miesiącu. Za nieterminowe płatności powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata administracyjna w wysokości £10.

Opłata administracyjna pobierana jest również za zły opis przelewów, którego brak utrudnia administrowanie wpłatami.

Wymagany wzór opisu przelewu podany jest poniżej. Zaleganie z opłatą czesnego ponad 4 tyg skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczniów Szkoły.

 

Przy zapisaniu dziecka do szkoły jednorazowo pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £20.

 

 

 

nasze konto prowadzi Bank of Scotland