S Z K O L N E     O P Ł A T Y

  

Opłata roczna za udział 1 dziecka w zajęciach szkolnych to £500. Rodzice zapisujący więcej niż jedno dziecko - ponoszą roczny koszt za rodzeństwo -  £800. Roczne czesne wnoszone jest w równych ratach przez 10 miesięcy roku szkolnego (od wrzesienia do czerwca) do 10go dnia każdego miesiąca. Roczne czesne obejmuje 34 pracujące soboty w roku szkolnym (terminarz zajęć)

   
Zajęcia Godziny
   
klasy 0 - 4 9.00 - 13.30   4.5h
   
klasy 5+ 9.00 - 14.00   5h
   
Ilość dzieci

 Opłata miesięczna

   
1 dziecko £50
   
2 i więcej £80 
   

Raty miesięczne są równe, niezależnie od ilości pracujących sobót w danym miesiącu.  Za nieterminowe płatności powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata administracyjna w wysokości £10. Opłata administracyjna pobierana jest również za zły opis przelewów, który utrudnia administrowanie wpłatami. Wymagany wzór opisu przelewu podany jest poniżej.  Zaleganie z opłatą czesnego ponad 4 tyg skutkuje automatycznym wykreśleniem dziecka z listy uczniów Szkoły. 

Przy zapisaniu dziecka do szkoły jednorazowo pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £20. Przy wpłacie opłaty wpisowej prosimy o opis przelewu wg wzoru niżej. 

 

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły, zgodnie z podanym niżej opisem przelewu.
 
organizacja NO BOUNDARIES SCHOOL CIC
   
bank account 13833369
   
sort code 80-22-60
   
opis przelewu kod oddziału + litera imienia  dziecka + nazwisko dziecka
   
kody oddziałów

ESF - oddział Edynburg

LSF - oddział Livingston

   

przykład opisu przelewu

właściwy opis jest bardzo ważny,

prosimy nie zmieniać go

niezależnie od rodzaju wpłaty

przykład 1.   Alicja Nowak z Edynburga

ESF A Nowak

 

przykład 2.   Jan Kowalski z Livingston

    LSF J Kowalski

 Nasze konto prowadzi Bank of Scotland.