O szkole


SZKOŁA BEZ GRANIC im. NIEDŹWIEDZIA WOJTKA jest organizacją non profit zarejestrowaną w Companies House pod numerem SC12280 jako No Boundaries School CIC

SZKOŁA BEZ GRANIC jest inicjatywą adresowaną do polskiej społeczności mieszkającej w Edynburgu, Livingston i okolicach. 

Szkoła istnieje w Edynburgu od września 2009 roku, a od początku 2010 – w Livingston, zapewniając dzieciom naukę języka polskiego, geografii i historii Polski. Rozszerzeniem podstawowego programu jest matematyka. Zajęcia poszerzają wiedzę dzieci o Polsce i polskiej kulturze i tradycjach. 

Nasze działania sprzyjają także ogólnemu rozwojowi naszych uczniów, gdyż w świetle przeprowadzonych badań 8 na 10 dzieci uczęszczających do szkół sobotnich zdecydowanie lepiej uczy się w szkołach, do których uczęszczają na co dzień1.

W swoich działaniach ściśle współpracujemy z Ministerstwem Edukacji i Nauki,  prowadząc zajęcia wg specjalnego programu ministerstwa2.

Korzyści dla dzieci:

 • możliwość kontaktu z rówieśnikami wychowywanymi w podobnej kulturze, różnej od kultury kraju, w którym dzieci mieszkają; 

 • wsparcie psychiczne dla dzieci, które mają złe doświadczenia w szkole miejscowej;

 • dodatkowe wzmacnianie umiejętności zapamiętywania, które towarzyszy każdemu procesowi uczenia się i jest niezbędne w czasie rozwijania się młodego człowieka;

 • przygotowywanie polskich dzieci do ewentualnego powrotu do Polski i polskiej szkoły poprzez zajęcia z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i społecznych niwelujące różnice programowe, prowadzone indywidualnie we współpracy z nauczycielami.

Dodatkowo oferujemy:

 • przygotowywanie do egzaminów w systemie szkockim SQA z języka polskiego jako obcego oraz w systemie brytyjskim – GCSE. 

 • przygotowanie do A – Level – brytyjskiego odpowiednika matury – z języka polskiego jako obcego.

W 2018 roku SZKOŁA BEZ GRANIC jako pierwsza tego typu organizacja na świecie zarejestrowała swój tartan – Wojtek No Boundaries School Tartan


[1] Badania Pascale Vassie z National Resource Centre for Supplementary Education.

[2] Podstawa Programowa dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą