Opłaty


Lista opłat

Każda opłata dotyczy jednego dziecka, chyba że opis wskazuje inaczej.

wpisowe£20
czesne
(kwota jednej, równej, comiesięcznej raty; z wyłączeniem lipca i sierpnia)
£65
czesne – dwoje i więcej dzieci
(kwota jednej, równej, comiesięcznej raty; z wyłączeniem lipca i sierpnia)
£110
opłata potwierdzająca kontynuację nauki w szkole
(płatne przed rozpoczęciem roku szkolnego)
£10
opłata za zajęcia przygotowujące do egzaminu A-level (matura)
(za godzinę zajęć, płatne co miesiąc)
£20

Czesne w Szkole bez Granic opłacane jest w systemie Direct Debit (formularz do pobrania)


OPŁATY (z wyjątkiem czesnego)  dokonywane są na konto szkoły:

NO BOUNDARIES SCHOOL CIC

Bank of Scotland

Sort code: 80-22-60

Account: 13833369

[przy opisywaniu wpłaty proszę podać kod wpłaty: ESF (Edinburgh School Fee), LSF (Livingston School Fee), RSF (opłata za religię) + nazwisko i inicjał imienia dziecka]

Np. Jaś Kowalski z oddziału w Livingston: LSF_KowalskiJ